פשיטת רגל: מהם החסרונות והיתרונות ?

פשיטת רגל היא הליך אשר מתנהל בבית המשפט המחוזי שמאפשר לאנשים שנקלעו בתום לב לחובות לפתוח "דף חדש" בחייהם.  הליך פשיטת רגל מוסדר בפקודת פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, חייב לענין פקודה זו, הוא אדם בן שמונה עשרה שנה ומעלה, ללא הבדל אזרחות ובין שמקום מושבו בישראל ובין שלא בישראל, אשר בזמן שהוא עשה, או שנעשה לו, מעשה פשיטת רגל נתקיימה בו אחת מאלה:

(1)   הוא עצמו היה בישראל;

(2)   היה גר כרגיל בישראל או היה לו בה מקום מגורים;

(3)   ניהל עסקים בישראל, בעצמו או על ידי מורשה או מנהל;

(4)   היה חבר בחבר-בני-אדם או בשותפות שניהלו עסקים בישראל.

אחד היתרונות המרכזיים של הליך פשיטת הרגל, הוא שבמסגרת ההליך החייב יוכל להתמודד מול נושיו במרוכז ובמסגרת הליך אחד. יתרון שני, הוא שבהליך פשיטת הרגל בית המשפט המחוזי רשאי ליתן צו כינוס שבמסגרתו בית המשפט יורה על עיכוב ההליכים כנגד החייב וזאת בהתאם לסעיף 20 (א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 לפיו משניתן צו כינוס יהיה הכונס הרשמי שליד בית המשפט הכונס של נכסי החייב, ומכאן ואילך, ובאין הוראה אחרת בפקודה זו, לא תהיה תרופה לנושה נגד החייב לו חוב בר-תביעה, ולא יפתח שום נושה בתובענה או הליכים משפטיים אחרים, אלא ברשות בית המשפט ובתנאים שיראה לקבוע.

יתרון שלישי, הוא שבמסגרת צו הכינוס בית המשפט המחוזי יורה על ביטול העיקולים אשר הוטלו במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, ככל שהוטלו, על משכורות של החייב אצל המעביד ו/או על חשבון העו"ש המנוהל על שם החייב אליו מופקדת משכורתו החודשית. יתרון רביעי, הוא שהחייב יהא רשאי לפתוח ו/או לנהל חשבון עו"ש בכל תאגיד בנקאי ובלבד שיפתח חשבון אחד בלבד, שינוהל ביתרת זכות בלבד, ללא אשראי, ללא שימוש בהמחאות ובכרטיסי אשראי וללא הוראות קבע.

בצד היתרונות שנמנו לעיל, הליך פשיטת הרגל טומן בחובו גם חסרונות רבים, בין היתר, בית המשפט המחוזי במסגרת צו הכינוס יורה על איסור יציאתו של החייב מהארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל נגדו. בד בבד, בית המשפט יורה כי על משטרת ישראל ו/או רשות האוכלוסין וההגירה לעכב את יציאתו של החייב עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.

בנוסף לכך, הליך פשיטת הרגל הוא הליך מתיש שאורך בין שנה וחצי עד חמש שנים, ובתקופה זו, החייב נדרש לשתף פעולה עם הנאמן, בין היתר, החייב נדרש להתייצב לחקירה בפני הנאמן, וכן, להגיש דוחות דו חודשיים בהם הוא נדרש לפרט את הכנסותיו והוצאותיו, הוא ובני משפחתו הגרים עמו.

אף שבהליך פשיטת הרגל דבקה סטיגמה חברתית שלילית, לפעמים, לא יהא מנוס אלא להגיש בקשה למתן צו כינוס והכרזת החייב כפושט רגל, וזאת לשם קבלת ההפטר המיוחל.

לתגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *